Det Vackraste Livet

Det Vackraste Livet

Om bloggen

En blogg om det vackraste livet.

Grattis Grattis fina

KärlekPosted by detvackrastelivet@alja.se Thu, April 02, 2015 16:13:19Bild: Nya rosa tulpaner.
foto: A. S.


Grattis Grattis fina! Nu, precis nu, fyller Du 40 år! Fantastiskt. Jag vill citera en av Dina dikter, den första strofen:

"Årsringar


Den första dagen är
som nära
men osynlig musik
som en rinnande
källåder i berget /.../"

Precis så är det och var det.
Följ bara källådern så kommer Du att komma dit Du vill!
Min fina.