Det Vackraste Livet

Det Vackraste Livet

Om bloggen

En blogg om det vackraste livet.

Kärleken är det vackraste

KärlekPosted by detvackrastelivet@alja.se Sun, June 14, 2015 07:24:06
Kärleken är det vackraste en människa kan skapa. Kärleken är nyfikenheten, kommunikationen, vänligheten, den öppna närheten i tid. Den är outgrundlig som porfyr och stark samtidigt som bräcklig. Den leder Dig till de gröna ängarna. Den leder Dig fram till allt skapat. Alla grässtrån är fulla av den. Alla knoppar, det som skall komma. Kärleken är när Du återigen höjer Ditt huvud och lyssnar. Den genomströmmar en varelse outgrundligt. Den får Dig att vilja tala. Den varma respekten söker den. Det varma levande som leker som en trygg vilde i Dig vid vattnet. I öppeheten kan kärleken bara leva, som en stadig oövervinnerlig farkost.